Introduksjonsvideo:


Et praktisk kurs

som hele familien vil ha glede av!


Modul 1: Lær hvilket familiesystem du og partneren din har vokst opp i så du blir mer bevisst din egen rolle som forelder.

Modul 2: Lær om fire personlighetstyper og finn deg selv og barna dine. Hvordan kan du best møte ditt barns personlighetstype og hva må du huske på som forelder med personlighetstypen din?

Modul 3 Om hvordan vi kan møte barnets behov på de ulike alderstrinnene.

(Modul 4 Kjærlighet –hva er det egentlig og hvordan ser det ut i praksis i en familie?

Modul 5 Gode grenser. Forstå hvorfor og hvordan vi kan sette gode grenser både i eget liv og i møte med barna våre. Lær hvordan du kan slutte å straffe barna og heller la de kjenne seg sett og verdsatt samtidig som de også lærer passende konsekvenser.

Modul 6 Reparere relasjoner. Både som par og foreldre vil vi erfare at vi blir såret og sårer hverandre. Noe av det viktigste vi kan lære for livslange og nære relasjoner er å reparere...)

Building Families for Life har vært til velsignelse for over 1000 familier gjennom over 20 år i New Zealand. Det er et anbefalt tverrkulturelt kurs egnet for både familier som har det vanskelig og familier som har det bra. Kurset er lettfattelig og lett å implementere, noe som har enorme ringvirkninger på individer, familier, samfunn og neste generasjon. Oversatt og revidert av Hilde Aarskog i 2023.

Ta kurset alene, sammen som par eller venner!

  Introduksjon til Familie For Livet
Available in days
days after you enroll
  Modul 1
Available in days
days after you enroll
  Modul 2
Available in days
days after you enroll
  Modul 3
Available in days
days after you enroll